A Napkerék Egyesület 2003. november 10.-én alakult a cigányság támogatására antidiszkriminációs, interkulturális és szociális programmal. Működése során célcsoportja a Dél- Dunántúli régió, Kaposvár város és annak környékének lakossága. Somogy megyében az LHH és HH térségek jelentősek, a lakosság között magas a romák aránya, sok a keresőképtelen, munkanélküli, nyugdíjas, iskolás, tehát az ellátásra szoruló. Az Egyesület alapszabályában rögzítettek szerint tevékenységeit a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, ezen keresztül az alapvető emberi jogok érvényesülése érdekében fejti ki. Részükre széleskörű egészségügyi, szociális, köznevelési, kulturális, szabadidős, sport és egyéb közösségi szolgáltatásokat nyújt. Tevékenységének fókuszában a hátrányos helyzetű egyének, csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése áll. A szervezet főbb tevékenységi területei, melyek összhangban állnak jelen projekt keretében megkívánt tevékenységekkel, kulturális programok szervezése, a magyarországi nemzetiségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, a cigányság értékeinek, hagyományainak ápolása érdekében a cigány kisebbség társadalmi, kulturális értékeinek ápolását, átörökítését célzó rendezvények megszervezése.

 

EFOP-1.3.4-16-2017-00026